Krok 1 z 2

Rejestracja 06.10.2020 Kalisz

Nieprawidłowe dane

 
Imię i nazwisko*
Nieprawidłowe dane

Firma*
Nieprawidłowe dane

NIP*
Nieprawidłowy nip, dostępne formy: 000-000-00-00 000-00-00-000

Adres
Nieprawidłowe dane

Adres*
Nieprawidłowe dane

Kod pocztowy
Nieprawidłowe dane

Kod pocztowy*
Nieprawidłowe dane

Miasto
Nieprawidłowe dane

Miasto*
Nieprawidłowe dane

Powiat
Nieprawidłowe dane

Województwo
Nieprawidłowe dane

Adres e-mail*
Nieprawidłowe dane

Dodatkowy adres e-mail
Nieprawidłowe dane

Telefon
Nieprawidłowe dane

Rodzaj działalności*
Nieprawidłowe dane

Inna działalność*
Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Wyrażam zgodę na nieodpłatne publikowanie przez Hendi Polska Sp. z o.o. oraz podmioty związane z organizacją warsztatów, tj. Moretti Forni i na stronach internetowych oraz na portalach społecznościowych zdjęć i materiałów wideo z moim wizerunkiem wykonanych w trakcie warsztatów Pizza Forum

Nieprawidłowe dane

W rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Nieprawidłowe dane

Zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne, na udostępniony numer telefonu.

Kontakt